Annonce Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Pas d'image disponible
Strona internetowa został ustalony szczególnie z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a także prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się aktywnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej także odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a podobnie prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, jakich dane personalne są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia nadzoru ponad ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych poprzez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego także formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego także inspektora ochrony danych i zwyczaj jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; tryb współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za wykroczenie kodeksów ustawy.

Offre:

Contact: Henryk, Tomaszów Mazowiecki, tel. 7809151193, email: uhenryk-a1548@tlen.pl
Date d'ajout: 20-03-2020