Annonce Stworzymy ZFŚS dla firmy

Stworzymy ZFŚS dla firmy

Pas d'image disponible
Wiele kwestii w zakresie administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z przydzielaniem, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń z ZFŚS, ich wyceną rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za administrację środkami Funduszu, kadrowcy, osoby naliczające płace szukają wyjaśnienia swoich niepewność w obszarze prawidłowości podejmowanych czynności i dokonywanych rozliczeń w fachowej prasie i podczas szkoleń. Zapraszamy na nasza stronę

Offre:

Contact: Konstanty, Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 7221429928, email: wkonstanty-g1914@onet.pl
Date d'ajout: 23-03-2020