Annonce Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Pas d'image disponible
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest obszar danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i które jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym zgrupowanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół także organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W książce omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów dla dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych również szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny również lata kolejne (w tym wskazówki na rzecz dyrektora oraz zasady aneksowania zatwierdzonego arkusza), - zmian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli także pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - przemian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, przedłużenie stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Offre:

  • Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom - https://oswiata.ksiegarnia-prawnicza.com.pl/nauczyciel-przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu-nauczycieli-ksiazka-ma-na-celu-umozliwienie-zdiagnozowania-poziomu-wypalenia-4448
  • Dotacje oświatowe Beck - https://oswiata.ksiegarnia-prawnicza.com.pl/nauczyciel-przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu-nauczycieli-ksiazka-ma-na-celu-umozliwienie-zdiagnozowania-poziomu-wypalenia-4448
  • Szkolnictwo branżowe od września roku - https://oswiata.ksiegarnia-prawnicza.com.pl/nauczyciel-przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu-nauczycieli-ksiazka-ma-na-celu-umozliwienie-zdiagnozowania-poziomu-wypalenia-4448
Contact: Karol, Elbląg, tel. 7922927782, email: karolf1683@gmail.com
Date d'ajout: 21-03-2020