Annonce Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Sporządzimy sprawozdanie finansowe Twojej firmy

Pas d'image disponible
Polecamy nasza firmę. Naszą pracę opieramy na wyjątkowej na rynku publikacja przygotowana poprzez doświadczonych specjalistów, jacy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zadania związane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego również według kanonów MSR/MSSF, w jaki sposób i ustawy o rachunkowości dodatkowo Krajowych Standardów Rachunkowości. Autorzy wybitnie drobiazgowo charakteryzują obszary tematyczne złączone z poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, pod kątem wyceny, prezentacji i koniecznych ujawnień w sprawozdaniu finansowym, wymaganych na gruncie także polskich, jakże i międzynarodowych regulacji bilansowych. Liczne przykłady w rzeczowe i zadania z rozwiązaniami, wynikające również z treści standardów, w jaki sposób i interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, pomogą każdemu księgowemu w prawidłowym zamknięciu roku. Zapraszamy do kontaktu

Offre:

Contact: Kordian, Bydgoszcz, tel. 7949813382, email: kordian-w939@poczta.pl
Date d'ajout: 01-04-2020