Annonce Sporządzę upadłość spółki

Sporządzę upadłość spółki

Pas d'image disponible
Liczba upadłości konsumenckich wzrosła dlatego niemal czterokrotnie względem całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania oryginalnych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł także miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono ponad 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest nadzwyczaj istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych również wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym obszarze zmienia kształt upadłości konsumenckiej zarówno w obszarze przesłanek, jak i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza ponad 70 przemian w ustawie - Prawo upadłościowe, a skądinąd nowelizuje szereg kodeksów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest peryfraza z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i użyteczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych przemian wymagania formalne wniosków i wszelakich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i rzeczywisty przebieg postępowań na przykładzie spraw, jakie wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie nowych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności innowacyjnych regulacji wspólnie z propozycjami ich rozwiązania.

Offre:

Contact: Oliwia, Konin, tel. 6302361521, email: boliwia566@tlen.pl
Date d'ajout: 01-04-2020