Annonce Sporządzę apelacją za Ciebie

Sporządzę apelacją za Ciebie

Pas d'image disponible
W naszej stronie położono napór na przedstawienie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, poprzez co ograniczone pozostały rozmyślania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to lecz zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Oczywiste jest bowiem, że wiedza teoretyczna jest niezbędna każdemu prawnikowi, w tym podobnie praktykom. Żeby lecz zawarte w podręczniku informacje wielki się użyteczne muszą one zostać właściwie wyselekcjonowane również przejrzyście przekazane. Strona www skierowany jest wyjątkowo do studentów studiów prawniczych. Z powodzeniem lecz może służyć zarówno jako pomoc do nauki podstaw procesu karnego na innych kierunkach studiów. Opracowanie może wyjść również pomocne na rzecz absolwentów studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminu na aplikacje prawnicze, jakże i aplikantów w trakcie ich nauki. Ufamy, że sięgną po nie również inne osoby, jakie z racji swojego zawodu innymi słowy zainteresowań chcą uzyskać wiedzę dotyczącą polskiego prawa karnego procesowego

Offre:

Contact: Piotr, Słupsk, tel. 6185193949, email: zpiotr-d269@interia.pl
Date d'ajout: 26-03-2020