Annonce Notariusz we Wrocławiu sporządzi testament

Notariusz we Wrocławiu sporządzi testament

Pas d'image disponible
Czytelnicy na stronie internetowej znajdą tutaj m.in. peryfraza artykułów dotyczących zawierania umowy o pracę, regulaminu ZFŚS w związku z ochroną danych osobowych również wiążących od początku 2019 r. unormowań wolności zrzeszania się w związkach zawodowych osób pracujących na podstawie umów prawa cywilnego i samozatrudnionych.

Offre:

Contact: Damian, Mielec, tel. 7028305810, email: ddamian1912@poczta.pl
Date d'ajout: 10-06-2020