Annonce Kancelaria kadrowa poprowadzi dokumentację

Kancelaria kadrowa poprowadzi dokumentację

Pas d'image disponible
Autorka strony internetowej prezentuje zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, wzbogacając je wieloma praktycznymi przykładami. Czytelnicy strony znajdą tu m.in. omówienie przepisów dotyczących zawierania umowy o pracę, regulaminu ZFŚS w związku z ochroną danych osobowych oraz obowiązujących od początku 2019 r. unormowań wolności zrzeszania się w związkach zawodowych osób pracujących na podstawie umów prawa cywilnego i samozatrudnionych.

Offre:

Contact: Emilia, Warszawa, tel. 5292676970, email: eemilia.g1910@gazeta.pl
Date d'ajout: 23-03-2020