Annonce Do sprzedania nowe prawo własności

Do sprzedania nowe prawo własności

Pas d'image disponible
Ustawa, wskutek na jej szczególny przedmiot, jakim jest określenie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nie jest tutaj wyjątkiem i jakże pokazuje praktyka, jej stosowanie jest uwarunkowane od dotychczasowego doświadczenia danego organu w tym zakresie. Choć mogłoby się wydawać, że ustawa licząca dziesięć artykułów nie będzie rodziła praktycznych problemów, to jednak praktyka pokazuje, że jej stosowanie nie jest łatwe – co także potwierdza raczej bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi element zbioru kodeksów prawnych odnoszących się do prawa użytkowania wieczystego. W obowiązującym porządku prawnym instytucja użytkowania wieczystego ma istota cywilno-prawny, jednak jej funkcjonowanie, wiąże się dodatkowo z szeregiem regulacji o charakterze administracyjno-prawnym.

Offre:

Contact: Maksymilian, Włocławek, tel. 5978671886, email: bmaksymilian_s1454@onet.pl
Date d'ajout: 23-03-2020