Annonce Do sprzedania mam nowe komentarze

Do sprzedania mam nowe komentarze

Pas d'image disponible
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest zwłaszcza dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – mecenasów i radców prawnych również na rzecz rejentów i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych dodatkowo studentów, a również na rzecz osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego także niektórych innych ustaw. Nowelizacja ze względu na swoją obszerność i obszar ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, jaka weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się wyjątkowo do szerokich przemian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym w szczególności niezwyczajnie istotnych przemian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a zarówno licznych przemian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Offre:

Contact: Adrian, Elbląg, tel. 5819514826, email: iadrian_i1964@tlen.pl
Date d'ajout: 20-03-2020